Om boken

Kroppskunnskaping
Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser

 

Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt søker etter nye veier til mestring og bedring. I denne boken presenteres Kroppskunnskaping som hovedbegrep i en ny bruker- og forskningsbasert teori og modell for helsefremmende arbeid.

 

Hva er langvarig sykdom, skader eller funksjonssvikt?

 

Hvordan håndterer mennesker med langvarig sykdom eller funksjonssvikt sin livssituasjon?

 

Hvilke konsekvenser får sykdommen for forholdet til familie og venner, og for arbeidssituasjonen?

 

Hvordan omstille seg for igjen å kunne oppleve velvære og livsutfoldelse?

 

Hvordan lære å leve godt med langvarig sykdom og funksjonssvikt?

 

Kroppskunnskaping.jpg

Kroppskunnskaping er pasientens, brukerens og klientens prosess for å fremme helse og velvære i eget liv. Prosessen er både en lærings- og mestringsprosess, og der langvarige syke over tid oppnår innsikt og forståelse for hvordan de kan håndtere sykdommen i det daglige ved hjelp av egne ressurser. Prosessen er naturlig, men kan av ulike grunner stoppe opp, og helsepersonell og andre hjelpere har en sentral rolle når det gjelder å lette overgangen mellom faser i prosessen og å styrke personens ressurser til å komme seg. Kroppskunnskaping er videreutviklet til et diagnoseuavhengig og tverrfaglig pasienttilbud i spesialisthelsetjenesten.

Boken er et bidrag til en snuoperasjon i helse- og sosialvesenet der hovedfokus dreies fra diagnoser og sviktende funksjoner til fokus på helsefremmende krefter og ressurser som hver og en av oss har tilgang på. Bakgrunnsmaterialet er basert på tre ulike forskningsprosjekter der langvarige syke har delt sine erfaringer. Analysen viser at det å leve med langvarig sykdom innebærer å leve med uvisshet og mange hindere for livsutfoldelse.

Les mer om forfatteren 

Les mer om bokens innhold 

Les en pasientfortelling (utdrag fra boken) 

Les om fasene i Kroppskunnskaping (utdrag fra boken) 

Kjøp boken Kroppskunnskaping 

Les mer om forskningen og utviklingen av Kroppskunnskaping 

 

Les også om Kroppskunnskaping® på forfatterens nettsted:

Norsk versjon: http://www.kroppskunnskaping.no/

Engelsk versjon: http://www.bodyknowledging.com/