Fagbladet Ergoterapeuten 
Kroppskunnskaping – pasienten som ekspert på helsefremmende prosesser
19. mai 2009 

 

Sykehuset-Innlandets magasin SI Magasinet: Se side 17
"Rehabiliteringsavdelingen prøver nye veier"
18. desember 2008

 

Helse Sør-Øst
"Kunnskap om kroppen gir helsegevinst"
1. juli 2008

 

Dagbladet, bilag: Kvinnens helse. s 22 - 23
"Lær deg ordet Kroppskunnskaping"
9. juni 2008

 

Tidsskrift for fag og tro
Omtale ved førsteamanuensis Åshild Slettebø
nr. 3 - 2008