KROPPSKUNNSKAPING – pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser i bachelorutdanninger i sykepleie.

Boken innebærer et nytt begrep, teori og forskning som kan benyttes på alle nivå i utdanningen, relatert til aktuelle tema slik som:

  • Helse og sykdom
  • Brukermedvirkning
  • Læring og mestring
  • Forebygging/helsefremming
  • Rehabilitering
  • Kommunikasjon
  • Forskning

1 ÅRS UTDANNING: Kapittel 1, 2 og 3
Les mer...

 

2 ÅRS UTDANNING: Kapittel 4 og 5
Les mer...

 

3 ÅRS UTDANNING: Kapittel 6, 7 og 8
Les mer...

 

Kapittel 9 er aktuelt for alle årene fordi det tar for seg samarbeidsrelasjonen mellom pasienter og helsepersonell.

 

Les også om andre aktuelle brukergrupper.