Helsepersonell som ikke har blitt kjent med Kroppskunnskaping i sin grunnutdanning,vil ha god nytte av boken på masternivå. Det omfattende empiriske forskningsfundamentet tilsier dette, samt forankringen til teori og annen forskning.

Boken blir også benyttet av helsepersonell som er i gang med utdanning til klinisk spesialist.

Kroppskunnskaping beskriver helsefremmende prosesser fra perspektivet til ”den som har skoen på”, og er dermed et begrep som med fordel kan anvende på tvers av faggrenser.