Det essensielle i prosessen Kroppskunnskaping er å bli bevisst sin egen kropp og sine kroppsreaksjoner, og å anvende denne bevisstheten som ressurs for å fremme helse i eget liv. I arbeidet med å styrke prosessen anvendes dialogen som grunnleggende tilnærming, og spørsmål og øvelser som fremmer dialog.

Begrepene Basal kroppskjennskap  og Kroppskunnskaping likner på hverandre, og det er viktig å ha klart for seg at ordene ikke betyr det samme. Kroppskunnskaping er en prosess for utvikling av personlig kunnskap om egen kropp, mestring og helse. Teorien og modellen viser pasientens, brukerens og klientens helsefremmende aktivitet og arbeid for å bearbeide konsekvenser av langvarig sykdom og for å fremme egen helse. BK er en av flere metoder som anvendes for å styrke Kroppskunnskaping. Både Basal kroppskjennskap og Kroppskunnskaping bygger på en bred forståelse av kroppen (se kapittel 2 i boken).

Den følgende teksten om BK er skrevet av spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Else Hoel Gabrielsen.