Norsk institutt for Basal Kroppskjennskap

Institutet för Basal Kroppskännedom

Norsk Fysioterapiforbund 

Høgskolen i Bergen "Unik kroppskjennskap"