Basal kroppskjennskap er en fysioterapeutisk metode. Navnet er en norsk oversettelse av Basal Kroppskjännedom. På engelsk kalles metoden Basic Body Awareness Methodology. Metoden er et tilbud til personer som ønsker å arbeide med personlig vekst og utvikling eller til mennesker med ulike symptomer på psykisk og fysisk ubalanse. BK brukes innen fysioterapi både i klinisk og forebyggende arbeid og egner seg godt både i grupper og i individuell behandling. Som behandling egner metoden seg godt for pasienter som lever med langvarig sykdom, og er for eksempel mye anvendt innen psykisk helsearbeid.

Det finnes flere vitenskapelige studier og kliniske arbeider som dokumenterer effekt og anvendelse av BK. Fysioterapeuter i Norge får terapeutisk kompetanse gjennom en kursrekke arrangert av Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF), eller gjennom videreutdanning ved Høgskolen i Bergen. På nettsiden til Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap finnes  dokumentasjon og oversikt over godkjente terapeuter i BK.

BK henvender seg til menneskets ressurser ved å fokusere på hva personen faktisk kan gjøre og ikke på hva som begrenser. Dette er i tråd med essensen i teorien og modellen Kroppskunnskaping, og i tråd med løsningsorientert tilnærming. I behandlingen understrekes betydningen av å søke etter lette og uanstrengte bevegelser, ikke om noe er riktig eller galt. Videre stimuleres pasienten til å beskrive opplevelser knyttet til bevegelsene her og nå. Dette blir utgangspunktet for samtale og refleksjon, og integreres i behandlingen.

Egenerfaringene er av stor betydning for det enkelte menneskets utvikling. Gjennom personlig erfaring av bevegelsene stimuleres egen vilje til å oppdage og foredle helsebringende ressurser. Øvelsene i BK baserer seg på enkle bevegelser hentet fra dagliglivet, slik som å ligge, sitte, stå, gå, bruk av stemmen, relasjonsøvelser og massasje.