BK som bevegelsessystem, er utviklet av den franske bevegelsespedagog og psykoterapeut Jacques Dropsy. Han beskriver bevegelsessystemet i flere publikasjoner (Dropsy 1987, 1988, 1998). Bevegelsessystemet ble videreutviklet til den fysioterapeutiske arbeidsformen BK av den svenske fysioterapeuten Gertrud Roxendal og medarbeidere omkring 1970.

BK fikk snart forgreninger til Norge. Nå er BK utbredt i hele Norden, i flere europeiske land og i Sør-Afrika. Lærere i BK er knyttet sammen i et internasjonalt nettverk for å sikre kvalitet og utvikling av metoden.

Metoden er forankret i tradisjonell vestlig medisin, psykologi og filosofi, og er også inspirert av østlige kroppsterapier som T’ai chi chuan som har lang tradisjon på å betrakte kropp og sjel som en enhet.