Dr. polit. Kristin Heggdal

Kristin Heggdal (f.1959) har doktorgrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har de siste femten årene arbeidet med forskning der hovedtemaet er pasienters ressurser til å fremme mestring og helse ved langvarig sykdom. Resultatet av forskningen, er utvikling av konseptet Kroppskunnskaping. Konseptet er brukerbasert, tverrfaglig og diagnoseuavhengig, og anvendes for å styrke mestring og helse. 

Kristin Heggdal har klinisk erfaring fra ulike praksisfelt og lang erfaring fra undervisning og veiledning på høgskolenivå. Hun er nå ansatt som førsteamanuensis ved avdeling for Helsefag ved Høgskolen i Oslo. For mer informasjon se: www.kroppskunnskaping.no

Foto_KH_web.jpg