Dropsy, Jacques 1987. Leva i sin kropp. Stockholm: Natur och Kultur.

Dropsy, Jacques 1988. Den harmoniska kroppen. Stockholm: Natur och Kultur.

Dropsy, Jacques mfl. 1998. I Liv Helvik Skjærven (red.) Bevegelseskvalitet. Kunst og helse. Høgskolen i Bergen.

Skatteboe, Ulla-Britt 2000. Basal kroppskjennskap og bevegelsesharmoni. Høgskolen i Oslo, HiO-rapport nr. 12.